Boerderij

Op de boerderij worden koeien gehouden van het ras Blonde d'Aquitaine. Deze dieren worden gehouden op een zo natuurlijk mogelijke manier. In de zomer lopen ze in de weide met hun kalveren die in het voorjaar geboren zijn. Deze kalveren blijven minimaal 5 maanden bij hun moeder. In het najaar worden de koeien weer naar binnen gehaald waar ze in de potstal en hellingstal warm en droog de winter door kunnen komen. Zo gauw het weer het toelaat mogen ze samen met hun kalveren, die in het voorjaar worden geboren, weer naar buiten.

Door de juiste dekstieren aan te kopen proberen we de kwaliteit van de kudde te verbeteren. Zie Fokkerij voor een impressie van de dekstieren op ons bedrijf.

Het voer wat het vee krijgt bestaat voornamelijk uit gras en maïs. Dit telen wij zelf. De potstal wordt dagelijks opgestrooid met nieuw stro. De mest wordt iedere week uit de stal gereden en opgeslagen in de mestput. Voor het bemesten van de landbouwgrond wordt deze mest weer gebruikt. Zo proberen we het zo natuurlijk mogelijk te houden.

Hieronder vindt u een interessant filmpje van het Blonde d'Aquitaine stamboek uit Vlaanderen, over het ras Blonde d'Aquitaine: